Persatuan Autisme Muslim Malaysia

Different * Unique * Awesome

Muat turun Booklet yang memuatkan maklumat ringkas dan penting berkaitan autisme termasuk:


1. Apa itu Autisme

2. Fakta berkaitan Autisme

3. Tanda-tanda awal Autisme

4. Pengurusan Pendidikan

5. Pendidikan Agama

6. Peranan Masyarakat


MUAT TURUN SINI